Algemene voorwaarden

Deze website www.rca-europe.com is eigendom van en wordt geëxploiteerd door HKC Europe en Technicolor S.A ('Société Anonyme'). Deze website, inclusief maar niet beperkt tot alle informatie, aanbevelingen, logo's of ontwerpen, of producten of diensten die hierin zijn opgenomen, worden 'ALS ZODANIG' geleverd, zonder enige garanties of verklaringen, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot garanties dat enige producten of diensten zijn noodzakelijkerwijs verkrijgbaar, zijn verkoopbaar, geschikt voor een bepaald doel, mogen worden gebruikt zonder inbreuk te maken op de rechten van derden, of de verstrekte informatie is volledig, correct of actueel;

Technicolor kan naar eigen goeddunken deze website beoordelen en wijzigingen of verwijderingen op elk gewenst moment aanbrengen zonder voorafgaande kennisgeving;

Voor zover maximaal toegestaan ​​door de wet, wijzen Technicolor en zijn contractanten alle aansprakelijkheid af voor alle kosten en schade die direct of indirect voortvloeien uit uw gebruik van of het vertrouwen op deze website, inclusief maar niet beperkt tot direct of indirect, speciaal, indirect of incidentele schade.

Verschillende elementen (waaronder maar niet beperkt tot handelsmerken, dienstmerken, ontwerpen, logo's en auteursrechtelijk beschermd materiaal) die op deze website worden getoond, worden beschermd door de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van Technicolor haar gelieerde ondernemingen en contractanten;

Deze website is alleen voor persoonlijk gebruik. Elke kopie, wijziging of commercieel gebruik van de inhoud van de site is ten strengste verboden zonder een uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Technicolor.

Andere sites
Deze citaten bevatten links naar andere sites; Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacypraktijken die door de andere sites worden gebruikt. We raden u aan deze andere privacyverklaringen te lezen.

Privacy van kinderen
Deze site is bedoeld voor personen van 13 jaar en ouder. Technicolor verzamelt niet bewust persoonlijke informatie van kinderen jonger dan 13 jaar. Als we vernemen dat we persoonlijke informatie hebben verzameld over een kind jonger dan 13 jaar, zullen we de gegevens van onze systemen verwijderen. Als wettelijke voogden worden ouders aanbevolen om toezicht te houden op de online activiteiten van hun kinderen en te bepalen welke sites geschikt zijn.